Chuyên mục

Top 10 Game Mới Offline hay nhất 2021

Game 2 ngày trước
Top 10 Game Mới Offline hay nhất 2021
Xin chào các bạn, Trong Video này, chúng ta có Top 10 game offline mới hay nhất cho android & iOS 2020
nguồn nhạc: https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1
tải game từ cửa hàng khác:
- apkpure: https://apkpure.com/apkpure-app.html?icn=aegon&ici=image_home
- Taptap: https://drive.google.com/file/d/0B4AUmxd6p6OVbzZWSldRbEswT2M/view
- Appvn: https://appvn.com/android/doad-appvn
- aptoide: https://vn.aptoide.com/


--------------------------------
PHOBOS 2089: Idle Tactical
220 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EventHorizon.Phobos2089_Alpha
https://apkpure.com/jp/phobos-2089-idle-tactical/com.EventHorizon.Phobos2089_Alpha

Iron Wars - Mech Battles
66 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woodensword.ironwars
https://apps.apple.com/us/app/iron-wars-mech-battles/id1527404765

Stickman Revenge 4: Epic War
50 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bravestars.stickman.revenge.epicwar

Bistro Heroes
111 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapas.heroesrestaurant
https://apps.apple.com/us/app/bistro-heroes/id1442183132

Mousebusters
44 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rpgsnack.apartmenteden
https://apps.apple.com/us/app/mousebusters/id1502065641

Rowdy Wrestling
30 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stencyl.rowdywrestling
https://apps.apple.com/us/app/rowdy-wrestling/id1378365823

SWORDSHOT
26 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crescentmoongames.swordshot
FREE: https://apkvision.com/games/action/swordshot-60046/
video hướng dẫn cài game: https://youtu.be/c8iH9Vb4fRQ
tải Appvn: https://appvn.com/android/doad-appvn
IOS: https://apps.apple.com/us/app/swordshot/id1471587874

Dot n Beat - Magic Music
60 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noxgroup.game.dotnbeat
https://apps.apple.com/vn/app/dot-n-beat-hot-music-game/id1467860044?l=vi

Truberbrook
1 GB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.headup.truberbrook
FREE: https://apkvision.com/games/adventure/truberbrook-69139/
video hướng dẫn cài game: https://youtu.be/c8iH9Vb4fRQ
tải Appvn: https://appvn.com/android/doad-appvn
IOS: https://apps.apple.com/us/app/truberbrook/id1450269819?mt=12

Egg Finder
30 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noxgroup.game.eggfinder
https://apps.apple.com/vn/app/egg-finder/id1466476676
Tải video này:
Bình luận