Chuyên mục

Toán hình 6 Bài 5 Tia

Công Nghệ 1 ngày trước
TIA
I. Lý thuyết

Hình gồm điểm O và một phần đuờng thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi đọc hay viết tên một tia phải đọc và viết tên gốc trước
Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.
Nếu M thuộc tia Ox thì hai tia OM và Ox trùng nhau

Chú ý quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm với hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau :
– Xét 3 điểm A, O, B
+ Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B
+ Nếu O nằm giữa A và B thì : Hai tia OA và OB đối nhau. Hai tia AO và AB trùng nhau và hai tia BO và BA trùng nhau.

II. Bài tập
1, Cho hình vẽ x H K y. Kể tên:
a) Các tia đối nhau
b) Các tia trùng nhau
c) các tia không có điểm chung

2, Cho hình vẽ x C D y. Trả lời:
a) Hình vẽ có bao nhiêu tia phân biệt, là những tia nào?
b) Hai tia Cy và Dy có trùng nhau ko, vì sao?
c) Hai tia Cx và Dy có đối nhau ko, vì sao?

3, Hai tia chung gốc Ox và Oy có thêm một điểm M chung, hai tia đó có trùng nhau không

4, Cho tia Ox và A, B sao cho OA và OB đều là tia đối của tia Ox
a) Nêu nhận xét vị trí hai tia OA và OB
b) Nhận xét vị trí ba điểm O, A, B
c) Có thể khẳng định điểm A nằm giữa O và B không?

5, Hai đường thẳng xy và uv cắt nhau tại O
a) Kể tên các tia có trong hình
b) Lấy hai điểm P và Q thuộc tia Ox. Hỏi điểm O có nằm giữa hai điểm P và Q không?
c) phải lấy R ở đâu để OR và OP đối nhau.

6, Cho O nằm giữa hai điểm A và B, C nằm giữa O và B.
a) Kể tên hai tia trùng nhau gốc O
b) Tại sao có thể khẳng định điểm O nằm giữa A và C

7, Vẽ điểm D và E sao cho D nằm giữa C và E còn E nằm giữa D và F.
a) Vì sao có thể khẳng định C, D, E, F thẳng hàng
b) Kể tên hai tia trùng nhau gốc E
c) Vì sao E nằm giữa C và F

8, Trên xy lấy A. Trên Ay lấy B khác A. Lấy điểm O nằm ngoài xy. Gọi M là một điểm di động trên xy. Vẽ tia Om đi qua M. Xác định vị trí của điểm M để:
a) Tia Om không cắt Ax b) Tia Om không cắt tia Ax và không cắt tia By
c) Tia Om cắt cả hai tia Ax và Ay

9, Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và O, điểm N nằm giữa B và O.
a) Nêu tên các tia trùng nhau gốc O
b) Chứng minh O nằm giữa M và N

#toancap2
#tia
#haitiachunggoc

Mọi thắc mắc xin mời quý phụ huynh, các bạn và các em liên hệ https://www.facebook.com/hotrantenphap
hoặc [email protected]
hoặc có thể bình luận ngay bên dưới video để được giải đáp 1 cách nhanh nhất.

Để ủng hộ mình hãy like và sub giúp mình nhé.
Xin cảm ơn tất cả mọi người!
Tải video này:
Bình luận