Chuyên mục

QUYỂN SỐ 24: KINH MẪU THƯỢNG THIÊN | Long Hoa tam hội

Bài văn mẫu 1 ngày trước
KINH ĐỌC: QUYỂN SỐ 24: KINH MẪU THƯỢNG THIÊN
🌏PHÁP HOA TỰ * CHA RỒNG - MẸ TIÊN 🌏
Để đọc tiếp các quyển kinh khác quý vị có thể vào 1 trong các cách sau:
- Trang bloger: LONG HOA CHA RỒNG MẸ TIÊN DI LẶC GIÁO CHỦ
- FB cá nhân tên:
1. Long Hoa Kỳ Ba
2. Long Hoa Hội Cuối
3. Long Hoa
- Trang FB: Đại Đạo Long Hoa Tam Hội
- Nhóm FB: PHÁP HOA TỰ
ĐƯỜNG LINK PHẦN SÁCH KINH TRỌN BỘ 33 QUYỂN: https://drive.google.com/drive/folders/1FOQtAkgNxLRYoTEnj4jD2PaEnqVnNM8b
GHI CHÚ:
- Đây là kinh thơ tâm linh thế kỷ mới Đạo Phật Cha Rồng - Mẹ Tiên (hay Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế - Mẹ Địa Mẫu tối cao pháp thượng),khi dâng kinh là tụng, đọc theo thể thơ, không gõ mõ, không hát văn, không cần ngân nga dài, nếu nhà ai có điện riêng hoặc nơi thờ riêng thì có thể thêm chuông như ở phần ghi âm có dâng chuông, còn nếu không có chuông cũng được. Đọc tụng là trang nghiêm có thể đọc thành tiếng hoặc đọc thầm tùy điều kiện của từng người, đọc tụng để thành kính lên Đấng Bề Trên và để hiểu nghĩa kinh rồi tu hành cho tinh tấn, thời gian dâng kinh thì tùy vào điều kiện từng người có thể theo buổi, hoặc rảnh thì đọc cũng được.
- Còn phần video ghi âm con làm mong sao mọi người dễ tiếp cận kinh sách hơn, quá trình đọc và ghi âm có một số chỗ chưa được hay, còn thiếu sót gì mong quý vị thông cảm, chỗ nào chưa rõ quý vị có thể vào đọc sách tại các địa chỉ đã nói ở bên, từng bài ghi âm là theo từng quyển có số thứ tự và tên quyển.
- Nguyện cầu cho mọi người tu hành tinh tấn để qua được kỳ ba này. TỪ LÚC KHAI THIÊN LẬP ĐỊA TỚI GIỜ MỚI CÓ KỲ THANH LỌC KỸ NHƯ LẦN NÀY, CŨNG LÀ KỲ TỔNG KẾT NHÂN QUẢ, MẠT VẬN CÕI TA BÀ, MONG RẰNG MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG BIẾT TU QUY ĐẠO ĐỨC, TRÁNH XA ÁC TÀ ĐỂ KHÔNG BỊ CUỐN VÀO VÒNG XOÁY CỦA MẠT KIẾP. A Di Là Phật.
Tải video này:
Bình luận