Phần Mềm

Download Phần Mềm Quản Lý Đất Đai, Phần Mềm Quản Lý Đất Đai

*

*

Giới thiệu Thông tin chuyên ngành Thông tin Đảng – Đoàn thể Tin tức đoàn thể Danh mục Quy Hoạch Thông tin QH sử dụng đất Thông tin QH khoáng sản DS các trường hợp VPPL Thủ tục hành chính Danh sách công khai

*

*
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
*

Phần mềm hỗ trợ thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng TKDesktop

Tác giả: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
*

In tin

*

Gửi email

*

Phản hồi Tên của bạn: Email người nhận: Ghi chú: Mã xác nhận:

*
*

Công văn số: 1827/soaicatruyenthuyet.vn-VP Ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đang xem: Download phần mềm quản lý đất đai

Quyết định số: 118/QĐ-soaicatruyenthuyet.vn ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Tướng Mina Liên Quân Theo Phong Cách Chơi Mina Liên Quân Mùa 16

Quyết định số: 119/QĐ-soaicatruyenthuyet.vn ngày 11 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm: Học Cách Chơi Liên Minh Huyền Thoại, Cách Để Chơi Lmht Từ Căn Bản Đến Cao Thủ

Công văn số: 258//SKHCN-TĐC Ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Thông báo số: 42/TB-soaicatruyenthuyet.vn Ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

• Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở • Các đơn vị quản lý nhà nước • KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA • Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button