bet88 slot gacor 4d
Phần Mềm

Công Cụ Crack Phần Mềm Crack Windows Và Office Tốt Nhất Hiện Nay 2020

OllyDBG hay còn gọi tắt là Olly là công cụ debug rất phổ biến. Nhờ giao diện trực quan và dễ sử dụng nên Olly phù hợp với người dùng ở mọi trình độ khác nhau.

Đang xem: Công cụ crack phần mềm

*

*

*

*

*

Trace registers, find loops, switches, API calls,Tải và debug cái dll modulesCho phép để thêm commant và label của riêng của bạn về chức năng để dành cho chú thích và trực quan khi bạn REAttaack một chương trình đang chạyTìm các constant và address range 1 cách dễ dàngCho phép đặt các breakpoints ( điểm dừng) để dễ dàng debug và theo dõiĐặt các Breakpoint hadwareTìm kiếm stringXem các hàm API được gọiCho phép tạo file dump của processEdit và mặc nhiên sửa lỗiDebug từng bước program ( Step-by-Step)v.v

Ngay khi chạy chương trình, các bạn có thể nhìn thấy giao diện của OllyDBG chia làm 5 cửa sổ hết sức trực quan

*

Cửa số 1: CPU

Đây là cửa sổ chính và thường xuyên sử dụng của chương trình. Cửa sổ này bao gồm 4 cột:

Cột 1: Address: Hiển thị địa chỉ câu lệnh trong vùng nhớCột 2: Hex dump: Hiển thị mã Opcode của câu lệnhCột 3:Disassembly: Hiển thị mã AssemblyCột 4: Comment: Hiển thị các ghi chú. Chúng ta cũng có thể tự ghi các ghi chú vào cột này
Cửa sổ 3: Address, Hex dump, ASCII hay UNICODE

Quan sát sự thay đổi các giá trị vùng nhớ trong chương trình

Cột 1: Address: Hiển thị địa chỉ vùng nhớCột 2: Hex dump: Hiển thị giá trị vùng nhớ dưới dạng HexCột 3: ASCII hay UNICODE: Hiển thị giá trị vùng nhớ dưới dạng mã ASCII hoặc UNICODECửa sổ 4: Registers :

Hiển thị giá trị các thanh ghi và cờ trong Assembly. Cửa sổ này cần thiết để chúng ta theo dõi sự thay đổi giá trị của các thanh ghi, các lệnh toán học ….

Cửa sổ 5: STACK

Hiển thị giá trị trong vùng stack

Bạn có thể sử dụng phím tab hay shift tab để chuyển đổi giữa các cửa sổNếu các bạn không thấy được các bar trong mỗi cửa sổ thì các bạn có thể click chuột phải tại cửa số đó và chọn Appearance-> Show bar
Các thành phần trong Olly DebugPhía trên các cửa sổ là thanh taskbar, dùng để thực thi các chức năng của chương trình.

*

*

Để debug một chương trình, chúng ta sử dụng File->Open hoặc sử dụng phím tắt F3: Mở file cần Debug

OllyDBG hỗ trợ debug 2 loại file là .exe và .dll.

Xem thêm: Cách Chơi Pes 6 Online Vn – Hướng Dẫn Chơi Pes6 Online

*

Attachment: Cho phép Deassembly một chương trình nào đó đang thực thi.

Với một số phần mềm có khả năng Anti-Debug, khi khởi động sẽ tạo ra các đoạn mã Anti-Debug, nhưng sau khi chạy xong thì lại có thể được hoặc nó sẽ dùng một chương trình con để chạy chương trình chính. Sau khi chương trình con thực thi xong, chương trình con sẽ tự kết thúc và lúc đó chương trình chính tiếp tục được thực thi. Khi đó chúng ta không thể debug được chương trình chính nữa. v.v. Do đó chức năng Attach được tạo ra để hỗ trợ debug các chương trình đang chạy trên bộ nhớ.

*

Restart debug (Ctrl + F2): Debug lại chương trình.

Xem thêm: Phần Mềm Quay Màn Hình Điện Thoại Ios Tốt Nhất, ‎Du Recorder Trình Ghi Màn Hình Trên App Store

Debug một chương trình

*

Dưới đây là một số chức năng được sử dụng trong quá trình debug một chương trình

Chức năngMô tả
Run (F9) Chạy chương trình
Close ( Alt-F2) Đóng file đang Dissasembler lại
Step into (F7) Debug vào trong các hàm
Step over (F8) Debug bên ngoài các hàm
Animate into (Ctrl-F7) Tự động chạy với chế độ “Step into” đến khi gặp breakpoint tiếp theo hoặc đến khi người dùng ấn pause (F12)
Animate over (Ctrl-F8) Tự động chạy với chế độ “Step over” đến khi gặp breakpoint tiếp theo hoặc đến khi người dùng ấn pause (F12)
Execute to return ( Ctrl-F9) Thực thi đến khi hàm trả về
Execute to user code (Alt-F9) Thực thi đến khi gặp đoạn code user viết

Công cụ TraceTrace into ( Ctrl – F11) và Trace over ( Ctrl – F12): Đây là 2 chức năng tương tự Animate Into / Animate over. Tức là máy tính sẽ tự động Step Into / Step Over cho chúng ta. Tuy nhiên, đối với Trace Into / Trace Over, chúng ta có thể thiết lập được điều kiện dừng. Tức là khi một điều kiện nào đó được thiết lập trước đó thỏa mãn thì chương trình sẽ tự động dừng ngay tại câu lệnh thỏa mãn điều kiện mà chúng ta đặt raSet Condition: Thiết lập điều kiện

*

Bạn có thể thiết lập điều kiện của EIP hay của bất kì thanh ghi nào, với một giá trị nào đó hay thuộc khoảng nào đó v.v. Ví dụ như trong hình bên trên, tôi đang thiết lập điều kiện dừng đến khi nào thanh ghi eax==0040000. Ngoài ra Olly còn hỗ trợ một số chương năng khác cần cho việc debug chương trình như:

Chức năngMô tả
Log (Alt + L) Hiển thị log được ghi lại (các module được load, unload v.v)
Executable modules (Alt + E) Các module thực thi của chương trình
Memory (Alt + M) Hiển thị tất cả các khối bộ nhớ mà chương trình được cấp phát.
Threads Hiển thị tất cả các thread của chương trình
CPU (Alt + C) Màn hình cửa sổ làm việc chính
Patches (Ctrl + P) Hiển thị tất cả các phần ‘patches’ mà bạn đã tạo ra, khi có bất kì thay đổi nào về code giữa code cũ và code mới’
Call stack (Alt + K) Hiển thị chi tiết hơn stack ở một cửa sổ khác, bao gồm cả giá trị gửi đi từ các hàm
Breakpoints (Alt + B) Hiển thị tất cả các breakpoint hiện tại đang được thiết lập

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button