Chuyên mục

Chữa lỗi dùng từ - Ngữ văn 6 - Cô Trương San (HAY NHẤT)

Bài văn mẫu 1 ngày trước
🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack tại: https://bit.ly/30CPP9X.
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Video hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về tác phẩm: Chữa lỗi dùng từ. Qua đó, cô cùng các em rút ra được nội dung bài đọc và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.Từ đó, các em cảm nhận và rút ra nhận xét gì qua tác phẩm. Chú ý theo dõi bài giảng của cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack, #nguvan6, #chualoidungtu

▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 6:
https://www.youtube.com/watch?v=0usH1Wgg4lo&list=PLDly2FSuA2aOQv3A4Y2joLc9le1U75kxx
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 7:
https://www.youtube.com/watch?v=HYSl7zJde38&list=PLDly2FSuA2aP_QrGPM-xE8gN511Z0FUOG
▶ Danh sách các bài học Vật lý lớp 7:
https://www.youtube.com/watch?v=9x-bSGpdmng&list=PLDly2FSuA2aPiVw67KQNSarPM-3eDtkYP
▶ Danh sách các bài học Toán học lớp 8:
https://www.youtube.com/watch?v=H_fbcOT43pU&list=PLDly2FSuA2aOFdNkgUcrhbjZAK4UTQ_2Y
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 8:
https://www.youtube.com/watch?v=p0I1pZaM98Y&list=PLDly2FSuA2aPNdSiWiz5kzLDS7jqxw-_5
https://www.youtube.com/watch?v=00gBrz4EEy8&list=PLDly2FSuA2aOrUsv6A7BrfJCdN6PCCGN0
▶Danh sách các bài học Vật lý lớp 8:
https://www.youtube.com/watch?v=FjTmzthFY1I&list=PLDly2FSuA2aOYKyO_uf6SXu0r7WeP3PRk
▶ Danh sách các bài học Hóa học lớp 8:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNK_0wAo-sg&list=PLDly2FSuA2aN-LxdLX0SFV5vk1MOc1OPc
▶ Danh sách các bài học Toán học lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=87kQQUH3svk&list=PLDly2FSuA2aPtziAKWjycJzzTg9Uinr9M
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=0KzGR7GLXdA&list=PLDly2FSuA2aNZqmmVPk7h9vcGw01wxtnB
▶ Danh sách các bài học Hóa học lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=uBnVuAhaZuw&list=PLDly2FSuA2aMV7AQuhnqAaaYB1RiRRF3u
▶ Danh sách các bài học Toán học lớp 10:
https://www.youtube.com/watch?v=ODRvWPupKDw&list=PLDly2FSuA2aOQl2B9Fc7eyvP81FOFXeAY
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 10:
https://www.youtube.com/watch?v=X-sEYJZh3e0&list=PLDly2FSuA2aMTQ9kIcGycP8PDiIxRIY4L
▶ Danh sách các bài học Vật lý lớp 10:
https://www.youtube.com/watch?v=LdD74vxKKA8&list=PLDly2FSuA2aNPjd5GXAUqiztTc5qmc71A
▶ Danh sách các bài học Hóa học lớp 10:
https://www.youtube.com/watch?v=i1pLqx_mnhk&list=PLDly2FSuA2aM_5FkXQ2kHodHJqyYxJHkF
▶ Danh sách các bài học Toán học lớp 11:
https://www.youtube.com/watch?v=axSXnyRjEEM&list=PLDly2FSuA2aMqNAkSPQQbCftEXT2dG3Tl
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 11:
https://www.youtube.com/watch?v=1BInkn0gprQ&list=PLDly2FSuA2aN-LJaXk3jWxGvISii84eRu
▶ Danh sách các bài học Vật lý lớp 11:
https://www.youtube.com/watch?v=IPsUUjLiDfk&list=PLDly2FSuA2aPRik17fTVt0KfDfz9OV39-
▶ Danh sách các bài học Lịch sử lớp 11:
https://www.youtube.com/watch?v=isI1LZKjTps&list=PLDly2FSuA2aOhDQjL3i_KE5sIgsG7jY2g
▶ Danh sách các bài học Sinh học lớp 11:
https://www.youtube.com/watch?v=QPj1S6rPOh8&list=PLDly2FSuA2aMDpbroJixnTzWKpjCLq7o4
▶ Danh sách các bài học Văn học lớp 12:
https://www.youtube.com/watch?v=loV4_qsEgvU&list=PLDly2FSuA2aPelKWs9CTm288JkP7kzJlW
▶ Danh sách các bài học Vật lý lớp 12:
https://www.youtube.com/watch?v=0P6fYfJhoAo&list=PLDly2FSuA2aPtC46CPHfa_sziFiQXXtc8
▶ Danh sách bộ đề ôn luyện Hóa học lớp 8:
https://www.youtube.com/watch?v=gs8ExBsCv6Y&list=PLDly2FSuA2aPC4qeLZz3zlUn31V8VsJzG
▶ Danh sách bộ đề ôn luyện Hóa học lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=oG01_SUyuVQ&list=PLDly2FSuA2aNXvcUVGlvBfaOnw7sqFZjJ
▶ Danh sách bộ đề ôn luyện Hóa học lớp 10:
https://www.youtube.com/watch?v=xJAwfd8NmCU&list=PLDly2FSuA2aOKGM4fJeJAIWBVSxoH6Jym
Tải video này:
Bình luận